หน้าหลัก
ค้นหาคำปรึกษา
ผู้ดูแลระบบ
เว็บบอร์ด
ติดต่อเราถาม : ใบสำคัญรับเงิน ไม่ระบุที่อยู่ของผู้รับเงิน สามารถเป็นหลักฐานการจ่ายได้หรือไม่

ตอบ : ใบสำคัญรับเงินเป็นหลักฐานการจ่ายตามที่กระทรวงการคลังกำหนด และตามแบบใบสำคัญรับเงินต้องมีรายการครบถ้วน ได้แก่ 1. วัน เดือน ปี ที่รับเงิน 2. ชื่อ สถานที่อยู่ หรือที่ทำการของผู้รับเงิน 3. รายการแสดงว่าได้รับเงินจากหน่วยงาน/แผนกใด 4. รายการแสดงการรับเงินระบุว่าเป็นค่าอะไร 5. จำนวนเงินทั้งตัวเลขและตัวอักษร 6. ลายมือชื่อของผู้รับเงิน ทั้งนี้ ที่อยู่ของผู้รับเงินเป็นสาระสำคัญอย่างหนึ่งของใบสำคัญรับเงิน กรณีนี้จึงใช้เป็นหลักฐานเพื่อประกอบการเบิกจ่ายไม่ได้ เห็นสมควรให้ปฏิบัติตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ.2551 ข้อ 43 โดยอนุโลม

ระเบียบที่ใช้ : ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ.2551 ข้อ 39, ข้อ 42, และข้อ 43
สร้างเมื่อ : 10/09/2010


August - 2014
MoTuWeThFrSaSu
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
หน่วยตรวจสอบภายใน   สำนักงานอธิการบดี  ชั้น 3
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  โทร.074-282014-9
E-mail: psu-audit@group.psu.ac.th

จำนวนผู้เข้าชม:   Website counter    เริ่ม 9/9/2010