หน้าหลัก
ค้นหาคำปรึกษา
ผู้ดูแลระบบ
เว็บบอร์ด
ติดต่อเราถาม : รายงานการเงินที่สิ้นสุดความจำเป็นในการใช้งาน ต้องเก็บรักษาไว้นานเท่าใด

ตอบ : โดยปกติรายงานการเงินให้เก็บไว้ไม่น้อยกว่า 10 ปี หรือเมื่อ สตง. ตรวจสอบแล้วไม่มีปัญหา ให้เก็บรักษาไว้ไม่น้อยกว่า 5 ปี ทำลายได้ตามระเบียบฯ หรือส่งหอจดหมายเหตุแห่งชาติตามประเภทรายงานที่กำหนด ดังนี้ 1.รายงานเงินคงเหลือประจำวัน ณ วันสิ้นเดือน 2.รายงานแยกประเภททั่วไป 3.รายงานฐานะเงินงบประมาณรายจ่าย 4.รายงานเงินรายจ่ายงบกลาง 5.งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร ณ วันสิ้นเดือน 6.รายงานลูกหนี้เงินทดรองราชการ , ใบสำคัญเงินทดรองราชการ 7.รายงานลูกหนี้เงินยืมทดรองราชการ , รายงานลูกหนี้เงินนอกงบประมาณ 8.รายงานเงินนอกงบประมาณ 9.รายงานเงินรายได้แผ่นดิน 10.รายงานรายจ่ายตามแผนงาน/งาน/โครงการ ลำดับที่ 1-7 สตง.ตรวจสอบแล้วไม่มีปัญหา ให้เก็บรักษาไว้ไม่น้อยกว่า 5 ปี ทำลายได้ตามระเบียบฯ ข้อ 66-70 ลำดับที่ 8-10 สตง.ตรวจสอบแล้วไม่มีปัญหา ให้เก็บรักษาไว้ไม่น้อยกว่า 5 ปี ส่งหอจดหมายเหตุแห่งชาติ

ระเบียบที่ใช้ : ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 ข้อ 57
สร้างเมื่อ : 21/09/2010


August - 2014
MoTuWeThFrSaSu
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
หน่วยตรวจสอบภายใน   สำนักงานอธิการบดี  ชั้น 3
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  โทร.074-282014-9
E-mail: psu-audit@group.psu.ac.th

จำนวนผู้เข้าชม:   Website counter    เริ่ม 9/9/2010